Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
mdt_logo
Ο μόνος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις - Αβραάμ Λίνκολν

  

ΝΕΟ Αναμένονται 3 νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ (περιγράφονται στη συνέχεια)

 

 

Καλώς ήρθατε στην MDT Consulting Group 

Στην MDT  προσφέρουμε υπηρεσίες με απόλυτη εξειδίκευση στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις.

Είμαστε μια ελληνική εταιρεία και στο πλαίσιο του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος  παρέχουμε υπηρεσίες στήριξης στις ΜΜΕ για την υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων τους.

  Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες και στοχεύουν στην επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τα άτομα.  Στην πλαϊνή στήλη «Τελευταία ΝΕΑ» μπορείτε να διαβάσετε την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Statement) της εταιρείας μας.

Αποτελέσματα & Αριθμοί

·     Στα 20 χρόνια λειτουργίας μας, μέσα από την άμεση διαπροσωπική επαφή χτίσαμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους πελάτες μας, γιατί  ο επαγγελματισμός και το φιλότιμο πάντα αναγνωρίζονται από τους ανθρώπους.

·     Μας χαροποιεί το γεγονός ότι έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας σε περισσότερους από 1.000 ευχαριστημένους πελάτες και ότι συνεργαζόμαστε με πάνω από 80 επαγγελματίες διαφόρων τομέων εξειδίκευσης για να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

·     Οι εγκεκριμένες επιχορηγήσεις σε όφελος των πελατών μας υπερβαίνουν τα 600.000.000 ευρώ

ΝΕΑ: 

20-10-2018

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη διαχείριση αποβλήτων

 

Πρόγραμμα ενίσχυσης της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

 Σε ποιους απευθύνεται

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση ΜμΕ για την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων, ιδίων ή/και τρίτων με στόχο την παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση των πάσης φύσεως αποβλήτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας και της αρχής «Μη σπαταλάς ότι είναι χρήσιμο (reduce, recycle, reuse)».

Ειδικότερα, αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας.

Επιλέξιμες είναι και οι 13 περιφέρειες της χώρας.

Επένδυση

€250.000 - €2.500.000

Διάρκεια

36μήνες

Δικαιούχοι

Ιδιωτικός Τομέας

Δραστηριότητα / Κλάδος

 Επεξεργασία αποβλήτων,  ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02.

Επιδοτούμενες δραστηριότητες

1. Απόβλητα αστικού τύπου

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα

5. Απόβλητα από δραστηριότητες αλιείας/ ιχθυοκαλλιέργειας.

Ποσοστά Επιδότησης

Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% , ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (35% του Π/Υ), Μηχανήματα- Εξοπλισμός (100% του Π/Υ), Μεταφορικά μέσα (30% του Π/Υ), Πιστοποίηση συστημάτων- Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών (5% του Π/Υ και έως του ποσού 7000 ευρώ), Απόκτηση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (5% του Π/Υ), Εξειδικευμένο λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού (10% του Π/Υ), Συμμετοχή σε εκθέσεις (10% του Π/Υ), Περιβαλλοντικές μελέτες (5% του Π/Υ), Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη (5% του Π/Υ), Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ((10% του Π/Υ και σε κάθε περίπτωση 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ).

Στόχος

 Η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της παρούσας δράσης έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και:

- την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων όσο και του τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων,

- την επέκταση της δυναμικότητάς τους για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών,

- την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά,

- την κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων,

- την έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας,

- τη δημιουργία προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 35 εκατ. ευρώ 

 

17-10-2018

 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου - Εστίασης - Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιδότηση

50%

Επένδυση

€15.000 - €100.000

Διάρκεια

24μήνες

Δικαιούχοι

Ιδιωτικός Τομέας

Δραστηριότητα / Κλάδος

Εκπαίδευση

Δαπάνες

Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)

Δαπάνες Προβολής & Προώθησης

Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών

Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Επιδοτούμενες δραστηριότητες

1)    Λιανικό Εμπόριο
2)    Εστίαση – καφέ
3)    Ιδιωτική εκπαίδευση

 Τι χρηματοδοτείται

Εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης και εξοικονόμηση ενέργειας   

Αντικατάσταση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης

Ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής - Λογισμικό και εξοπλισμός

Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.

Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προβολή (Δημιουργία Ιστοσελίδας, eshop, Συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.)

Παιδαγωγικό υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).

Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.)

Πιστοποίηση κατά ISO

Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισμός πρότασης

Από 15.000 € έως 100.000 €

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Επιδότηση 50%

Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Επιδότηση

50%

Επένδυση

20.000€ - 120.000€

Διάρκεια

24μήνες

Δικαιούχοι

Ιδιωτικός Τομέας

Δραστηριότητα / Κλάδος

Μεταποίηση εκτός Διατροφικού Τομέα

Δαπάνες

- Αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων

- Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης 

- Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας

- Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων

- Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού

Τύπος Επιχείρησης

Υφιστάμενη

Μέγεθος Επιχείρησης

Μικρή

Σε ποιους απευθύνεται

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" απευθύνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και ξενοδοχείων που επενδύουν στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εμφάνιση μια χρήσης με κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) την τελευταία τριετία

Ίδρυση της επιχείρησης πριν την 31/12/2014

Δραστηριοποίηση σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Διαθέτουν από 2 έως 50 υπαλλήλους σε ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας)

Διάθεση άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται για την δραστηριότητά της επιχείρησης

Προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του Ε/Σ

Τι χρηματοδοτείται

·         Αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων

·         Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης

·         Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας

·         Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων

Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός πρότασης

Από 20.000€ έως 120.000€

Χρηματοδοτικό Σχήμα

·         Επιδότηση 50%

 

·         Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης

 

 

4/6/2018

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 και  διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

 Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα στις Ανοιχτές Προκηρύξεις  

 4/6/2018

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 και διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Διαβάστε περισσότερα στις Ανοιχτές Προκηρύξεις  

4/6/2018

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση  "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"  στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

·        έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

·        διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ .

 Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ø  Μηχανήματα- Εξοπλισμός μέχρι 100% του Επενδυτικού Σχεδίου

Ø  Συστήματα Πιστοποίησης- Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι  100% του Επενδυτικού Σχεδίου

Ø  Μεταφορικά Μέσα

Ø  Σύνταξη και παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου

Ø  Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (Νέες Θέσεις Εργασίας)

o    Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

o    Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

Διαβάστε περισσότερα στις Ανοιχτές Προκηρύξεις  

 

10/4/2018

Δημοσιεύτηκε η 2η Προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016

 

Σκοπός του καθεστώτος, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση (Αριθμ.35979/29-03-2018, ΦΕΚ Β' 1271/10-04-2018), είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 4η Απριλίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Διαβάστε περισσότερα στις Ανοιχτές Προκηρύξεις  21/11/2017


  Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση της Δράσης: «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ 

με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

 Δικαιούχοι της Δράσης

 Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 ·  έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

·  διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

·  παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά

·  αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός 

 Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

 Διαβάστε περισσότερα στις Ανοιχτές Προκηρύξεις  

 


  

 

Ανοικτές Προκηρύξεις

"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"- ΕΣΠΑ

 

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι της Δράσης

 Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υπό προυποθέσεις

 Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

 


 

Διαβάστε περισσότερα...
 
"ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ"- ΕΣΠΑ

4/6/2018

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 ΚΑΙ διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Διαβάστε περισσότερα...
 
"ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ"- ΕΣΠΑ

  4/6/2018

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 και διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα...
 
"Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"- ΕΣΠΑ


4/6/2018

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΣΠΑ Η νέα Δράση  "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"  στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ .

 Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Διαβάστε περισσότερα...