Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
mdt_logo
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Σύνδεσμος
  Link   Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Ανάπτυξης
Επενδυτικός Νόμος
  Link   Υπουργείο Ανάπτυξης & Υποδομών Μονάδα Πληροφόρησης για το ΕΣΠΑ
Γενική Πληροφόρηση για όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιχειρηματικότητα / απασχόληση / κατάρτιση:
  Link   Υπουργείο Ανάπτυξης & Υποδομών Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Πληροφόρηση για όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για επιχειρηματικότητα / απασχόληση / κατάρτιση: Χρηματοδοτήσεις και θέματα Επιχειρηματικότητας
  Link   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα και προγράμματα για επιχειρήσεις του Ε.Π. Αποθεματικό Απροβλέπτων
  Link   Ενδιάμεσος Φορέας Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα και προγράμματα για επιχειρήσεις του Ε.Π. Αποθεματικό Απροβλέπτων
  Link   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση
Προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα και προγράμματα για επιχειρήσεις του Ε.Π. Αποθεματικό Απροβλέπτων Προγράμματα Ψηφιακών Ενισχύσεων
  Link   Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα και προγράμματα για επιχειρήσεις του Ε.Π. Αποθεματικό Απροβλέπτων Προγράμματα Ψηφιακών Ενισχύσεων
  Link   Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
Προγράμματα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα και προγράμματα για επιχειρήσεις του Ε.Π. Αποθεματικό Απροβλέπτων Χρηματοδοτικά Εργαλεία για χορήγηση δανείων και παροχή εγγυήσεων
  Link   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης / Προγράμματα Κατάρτισης
  Link   Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης / Προγράμματα Κατάρτισης
  Link   Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ
Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης / Προγράμματα Κατάρτισης
  Link   Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας
Με επιταγή κατάρτισης
  Link   Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία
Για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  Link   Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Link   Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος για προκηρύξεις προγραμμάτων και του αναπτυξιακού νόμου που αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις.
  Link   Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  Link   Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Link   Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος για τις προκηρύξεις που αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις.
  Link   Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Για προκηρύξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (εμπορίου) ή της παροχής υπηρεσιών
  Link   Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Για τις προκηρύξεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας.
  Link   ΕΟΜΜΕΧ
Για προκηρύξεις που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε ανέργους.
  Link   Ε.Π. Αλιείας 2007-2013
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία.
  Link   Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον.
  Link   Ε.Π. Πολιτισμός
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός.
  Link   Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης
  Link   ΕΛ.Κ.Ε
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων
  Link   Leader Plus (2000-2006)
Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Leader+
  Link   Γ' Κ.Π.Σ.
Για πληροφορίες όσο αφορά τα μέτρα και τις δράσεις του Γ' Κ.Π.Σ.
  Link   Αναζήτηση προγραμμάτων Γ΄ Κ.Π.Σ. - Info3kps
Για την εύρεση οποιαδήποτε δράσης του Γ΄ Κ.Π.Σ., ανά θεματική κατηγορία, μέσω εξειδικευμένου εργαλείου αναζήτησης.
 
  • Χρήσιμοι σύνδεσμοι   (29)

Ανοικτές Προκηρύξεις

"ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"- ΕΣΠΑ

 

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι της Δράσης

 Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υπό προυποθέσεις

 Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

 


 

Διαβάστε περισσότερα...
 
Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ


Η νέα Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ

  Η νέα Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται:

• στο λιανικό εμπόριο

• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης

• στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

 

Διαβάστε περισσότερα...
 
"Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"- ΕΣΠΑ


4/6/2018

Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΣΠΑ Η νέα Δράση  "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"  στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ .

 Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Διαβάστε περισσότερα...