Ανοιχτές Προκηρύξεις

Τοπικά Προγράμματα Leader αλιείας για αλιείς και μη αλιείς

Τοπικά Προγράμματα Leader αλιείας για αλιείς και μη αλιείς

Ιδιωτικές επενδύσεις (για αλιείς και μη αλιείς) για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών  

-Δήμου Καβάλας,

-περιοχών Νοτίου Ευβοίας και Σκύρου 

-περιοχών στη Μεσαρά Ηρακλείου (Κρήτη) 

-περιοχών στον Νομό Ηρακλείου 

-περιοχών Δωδεκανήσου

-περιοχών στο Ρέθυμνο 

-περιοχών νήσου Χίου 

-Δήμων Θάσου, Νέστου και Παγγαίου

-Nομού Πιερίας 

- Νομού Χανίων